Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Ιανουαρίου 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Φεβρουαρίου 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Μαρτίου 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Απριλίου 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Μαίου 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Ιουνίου 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Ιουλίου 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Αυγούστου 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Οκτωβρίου 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Νοεμβρίου 2022

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Δεκέμβρίου 2022