Βρείτε την Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκετε

Η ηλεκτρονική υπηρεσία "Μάθε πού Ανήκεις" επιτρέπει την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των ασφαλισμένων σχετικά με την Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκουν.


Αναζητήστε την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση πληκτρολογώντας τον ΤΚ της κατοικίας ή, αποκλειστικά για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, της επαγγελματικής έδρας:  
Εναλλακτικά, μπορείτε να προχωρήσετε στην αναζήτηση βάσει διεύθυνσης:  
 
Ανανέωση
*Κωδικός οπτικής επιβεβαίωσης: