Διαγωνισμοί

Αύγ
04
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη μίσθωση ακινήτου, με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας,  για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Κυκλάδων  του e-ΕΦΚΑ με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου.

Ιούλ
27
2022

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 ΚΑΙ ΖΗΝΩΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Ιούλ
22
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 68/22)

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια υλικών τύπου dexion σε κτίρια αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ιούλ
15
2022

Πρόσκληση για προμήθεια (ΦΓ 60/22)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024

Ιούλ
07
2022

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση οικοπέδου επί των οδών Μ.Κοτοπούλη 7 και Σατωβριάνδου 13 Αθήνα, για την ανέγερση πολυόροφου κτηρίου γραφείων  - καταστημάτων.

Ιούλ
01
2022

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, προμήθειας αναλώσιμων για εκτυπωτές και φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, μηχανές γραφείου, ρολόγια παρουσίας (μελανοταινιών, μελανιών, γραφιτών και τυμπάνων) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Θεσσαλίας, για το Δ’ Τρίμηνο του έτους 2022 & για το έτος 2023, προϋπολογισθείσας δαπάνης  123.141,80€  πλέον ΦΠΑ (152.695,83€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος

Ιούλ
01
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 50/22)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης Αδειών Χρήσης λογισμικού ORACLE για την κάλυψη των αναγκών του e-Ε.Φ.Κ.Α., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμα του Φορέα για προαίρεση – παράταση των υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος
(ΦΠΥ50/22)
 

Ιούλ
01
2022

Προκήρυξη Διαγωνισμού

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 3,ΑΘΗΝΑ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Ιούλ
01
2022

Διακήρυξη και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου

Ανακαίνιση εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ομήρου 13, στα Τρίκαλα

Ιούν
29
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΠΥ 43/22

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων,για την υλοποίηση του έργου: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ E-ΕΦΚΑ», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5109494 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»