Διαγωνισμοί

Σεπ
17
2019

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλιών υδάτων  και υδραυλικών υλικών απαραίτητων για την σύνδεσή τους καθώς και υδραυλικών υλικών για  κτίρια, ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ, δαπάνης 4.155,24 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Σεπ
13
2019

Περίληψη Διακήρυξης

Αναγκαίες επισκευές των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων στο ιδιόκτητο κτήριο στην Πύλη Αξιού που στεγάζονται το Ζ’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης Ε.Φ.Κ.Α.,  η Μονάδα Υγείας Πύλης Αξιού και το Π.Ε.Δ.Υ.

Σεπ
12
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών των πάσης φύσεως εργασιών  επισκευής και συντήρησης καθώς και των αναγκαίων  ανταλλακτικών  και ελαστικών που θα χρειαστούν κατά τη συντήρηση ή επισκευή των οχημάτων ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ πανελλαδικά για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

Σεπ
10
2019

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την εκτύπωση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΕΦΚΑ, για τρία (3) έτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αύγ
26
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ Α΄ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Τμήματος ΚΕΑΟ Μεσσηνίας του ΕΦΚΑ  

Αύγ
19
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση  ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΕΑΣ ΤΥΡΙΝΘΑΣ του ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ 

Αύγ
06
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας Close Control Unit (CCU) για τις ανάγκες του κεντρικού Computer room, στο κτίριο επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 87, Ζωγράφου

Ιούλ
31
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια : «« α) δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων (προϋπολογισθείσας δαπάνης 287.500,00 € πλέον ΦΠΑ ή 356.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%) &  β) τριάντα (30) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας Διευθυντών (προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.800,00 € πλέον ΦΠΑ ή 5.952,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολικής πιθανής δαπάνης 292.300,00 € πλέον ΦΠΑ

Ιούλ
30
2019

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ταινιών Λήψης Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας (Back up Tapes) για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Συστημάτων του ΕΦΚΑ με την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΦΓ 13Ε/19.

Ιούλ
30
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολικής πιθανής δαπάνης 482.955,00 € πλέον ΦΠΑ.