Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α' Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά

 Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α' Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά
Αγ. Κωνσταντίνου 1, ΤΚ 18531, Πειραιάς

Τηλ. Επικοινωνίας : 2104192800, 2104192801
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 2104192820, 2104192826
e-Μail: td.apireas@efka.gov.gr