Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μήλου (Μήλου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μήλου
ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΣ τ.κ. 84800 ΜΗΛΟΣ

Τηλ. επικοινωνίας: 2287028135
e-mail: milos@efka.gov.gr