Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μήλου (Μήλου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μήλου
(ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΣ τ.κ. 84800 ΜΗΛΟΣ)

Τηλ. επικοινωνίας: 22870-28135, Fax: 22870-23362
e-mail: milos@efka.gov.gr