Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αίγινας (Αίγινας)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αίγινας
Οινώνης 5 / τ.κ. 180 10 - ΑΙΓΙΝΑ
 
Τηλ: 22970 - 28793, 22970 - 28850   
Fax: 22970 - 22214  Ε-mail: egina@efka.gov.gr