Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αίγινας (Αίγινας)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αίγινας
Οινώνης 5 τ.κ. 180 10 - ΑΙΓΙΝΑ
 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2297028793, 2297320312
e-Mail: egina@efka.gov.gr