Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Σερίφου (Σερίφος)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Σερίφου
(ΧΩΡΑ, ΣΕΡΙΦΟΣ τ.κ. 840 05 ΣΕΡΙΦΟΣ)
Τηλ: 22810-51702 Fax: 22810-51702    
Ε-mail: serifos@efka.gov.gr