Μηνιαία απεικόνιση απονομών κύριων συντάξεων - 1η έκθεση για το 2021