Μηνιαία απεικόνιση απονομών κύριων συντάξεων - 1η έκθεση