Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης & Εφάπαξ Παροχής σας παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ):

  • για απονομή σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος (γήρατος ή αναπηρίας), ή 
  • για απονομή σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή
  • για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου και
  • για απονομή Εφάπαξ Παροχής,

Η Υπηρεσία  λειτουργεί  στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», παρέχοντας μερική αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής και διαλειτουργικότητα στη συλλογή των δικαιολογητικών. 

Για όλες τις περιπτώσεις με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός αίτησης και ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του αιτήματός σας.

Τελευταία ενημέρωση: 15/12/2023