Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Μάι
29
2019

Σ60/13/653554/29-05-2019

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές αφορούν στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων των δημοσίων λειτουργών και των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγουν για τη χορήγηση κύριας σύνταξης τις διατάξεις του ν. 3163/1955, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 11 του Ν. 4277/62, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 4 του Ν.Δ/τος 4579/66.
 

Μάι
27
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 - 27/05/2019

α) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019
(ΦΕΚ Α΄73)
β) Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου.

Μάι
24
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/24-05-2019

Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018

Μάι
24
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./250/639262/24-05-2019

Διαχείριση των Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), που έχουν συνταχθεί ή που θα συνταχθούν για την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων 

Μάι
22
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 - 22/05/2019

Ρύθμιση Οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν.4611/2019.

Απρ
25
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ/189/529674/25-04-2019

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2019

Απρ
22
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 / 22-04-2019

Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Απρ
22
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./184/514020/22-04-2019

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Απρ
18
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 / 18-04-2019

Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ.

Απρ
17
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 / 17-04-2019

Τροποποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μισθωτών μετά από ΥΔΑΑΒ, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001.