Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Σεπ
28
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 - 28/09/2018

Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ

Σεπ
25
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43 - 25/09/2018

   Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή   στο Δημόσιο, λόγω άσκησης διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας.
   Β) Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τις 12.5.2016.
 

Σεπ
12
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 - 12/09/2018

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την
έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ

Σεπ
12
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 - 12/09/2018

Επέκταση χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4554/2018.

Σεπ
07
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40 - 07/09/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Σεπ
07
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 - 07/09/2018

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων   Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης  και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου

Σεπ
06
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 - 06/09/2018

«Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 & 24 Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής & Πελοποννήσου εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων».

Σεπ
04
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/1051957

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

Αύγ
31
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 - 31/08/2018

Μέτρα υπέρ των πυρόπληκτων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ

Αύγ
23
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 - 23/08/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α’/18-07-2018) περί «αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας