Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Απρ
03
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 - 02/04/2019

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019

Μάρ
28
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 - 28/03/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51

Μάρ
28
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/28-03-2019

Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης

Μάρ
27
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 - 27/03/2019

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Μάρ
26
2019

Σ22/4/21-3-2019

Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2018.

Μάρ
20
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 - 20/03/2019

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

Μάρ
18
2019

Σ78/6/336900/15-03-2019

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 στις περιπτώσεις αμειβόμενης απασχόλησης συνταξιούχου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας

Μάρ
07
2019

Δ.ΑΣΦ.176/293946/2019/07-03-2019

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών

Μάρ
05
2019

Γ36/04/96/05-03-2019

Νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης πλειστηριασμών τρίτων και αναγγελίας απαιτήσεων ΕΦΚΑ στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο - συμβολαιογράφο.

Μάρ
05
2019

Γ51/1/05-03-2019

Αντιμετώπιση των εκκρεμών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων. Ολοκλήρωση της Διοικητικής Διαδικασίας