Γενικό Έγγραφο 576697-18/04/2024

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων