ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 - 10.04.2024

Διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης ΣΧΕΤ: Η διάταξη του άρθρου 127 του Ν.5078/2023 (ΦΕΚ 211/20-12-2023 τευχ. Α’)