Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούν
13
2019

Δ.ΑΣΦ./316/725222/13-06-2019

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των συνταξιούχων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα.

Ιούν
12
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 - 12/06/2019

Ασφάλιση κατά τη διάρκεια χορήγησης ειδικής επιδότησης ανεργίας σε πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.(Ε.Β.Ζ.Α.Ε.)

Ιούν
12
2019

Σ22/7/12-6-19

Δυνατότητα μη συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές

Ιούν
12
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31- 12/06/2019

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40  του ν. 4611/2019 (Α΄73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη

Ιούν
10
2019

Σ60/14/704781/07-06-2019

Αιτήσεις συνταξιούχων σχετικά με την έκδοση αποφάσεων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016

Ιούν
06
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 - 06/06/2019

Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

Ιούν
05
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 - 05/06/2019

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε.

Ιούν
05
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./264/683479/04-06-2019

Ασφάλιση Των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Ιούν
04
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 - 03/06/2019

Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ΄ εφαρμογή του Ν.4583/18

Μάι
29
2019

Σ60/13/653554/29-05-2019

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές αφορούν στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων των δημοσίων λειτουργών και των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγουν για τη χορήγηση κύριας σύνταξης τις διατάξεις του ν. 3163/1955, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 11 του Ν. 4277/62, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 4 του Ν.Δ/τος 4579/66.