Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιαν
17
2022

Γενικό Έγγραφο Ε.2218/24.11.2021

Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση των αναδρομικών ποσών που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα
από 11-6-2015 μέχρι 12-5-2016 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 (Α΄ 196)

Ιαν
14
2022

Γενικό Έγγραφο

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2021 (Δ.Χ. /2021) για εργαζόμενους:
• των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
• ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑ»

Ιαν
05
2022

Γενικό Έγγραφο 4707-05/01/2022

Ρύθμιση για την ενίσχυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διευκρινήσεις ως προς την
απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση προσκόμισης
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ

Δεκ
29
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 69- 28/12/2021

Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π)

Δεκ
24
2021

Γενικό Έγγραφο 537228-23/12/2021

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών Ταξί,έτους 2021

Δεκ
24
2021

Γενικό Έγγραφο 535159-22/12/2021

Νέα διαδικασία είσπραξης εκπλειστηριασμάτων μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 8/2019.

Δεκ
24
2021

Γενικό Έγγραφο

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στις Περιφερειακές Ενότητες α) Καρπάθου – Ηρωϊκής πόλης Κάσου, β) Άνδρου και γ) Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Δεκ
24
2021

Γενικό Έγγραφο

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των
επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στις Περιφερειακές Ενότητες α) Ηρακλείου, β) Λασιθίου γ) Ρεθύμνου και δ) Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης.

Δεκ
17
2021

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 527233/17-12-2021

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2021 (Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Δεκ
15
2021

Γενικό Έγγραφο 522074/15-12-21

Οδηγίες προς τα Υποκαταστήματα σχετικά με την επικείμενη ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την υποβολή και νέων αιτήσεων από πιστοποιημένους επαγγελματίες