ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 83318/Σ.23170/06-05-2020

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών εγκαταστάσεων σε οκτώ (8)  κτίρια που στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ, κατά τη θερινή περίοδο 4 μηνών

CPV: 50710000-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 07-05-2020

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 13/05/2020 και ώρα 11:00 στο Γραφείο του 4ου ορόφου με την ένδειξη ΄΄ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ΄΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ τηλ: 210.3662.302

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.058,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%