Διαγωνισμοί

Ιούλ
17
2024

Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για τη μακροχρόνια μίσθωση (operating leasing) 92 οχημάτων προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #2.601.108,87€# πλέον ΦΠΑ ή #3.225.375,00€# συμπ/νου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πανελλαδικά, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών

Ιούλ
17
2024

Διακήρυξη και Τεύχη Δημοπράτησης Έργου

 Εργασίες ελέγχου και εργασίες αποκατάστασης δωμάτων, απολήξεων, πρόσβασης ακαλύπτων ιδιόκτητων κτιρίων του e-ΕΦΚΑ στην Αττική.

Ιούλ
11
2024

ΝΕΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

Ιούλ
02
2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για την προμήθεια και αντικατάσταση τριακοσίων εξήντα (360) φωτιστικών οροφής με χωνευτά φωτιστικά πάνελ οροφής led 60x60 στο κτίριο Εσταυρωμένου (350 τεμάχια) και στο ΓΚΑ Αρκαλοχωρίου (10 τεμάχια) του e-ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/16 όπως ισχύει), προϋπολογισθείσας  δαπάνης #13.300,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #16.492,00€# συμπ/νου ΦΠΑ.

Ιούν
21
2024

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την άρση των παρατηρήσεων μετά τις εργασίες ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα ακίνητα, κτήρια ή τμήματα κτηρίων του e-ΕΦΚΑ χωρικής αρμοδιότητας ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας, συνολικού ποσού (36.580,65€ πλέον ΦΠΑ  #45.360,00# συμπ/νου ΦΠΑ 24%), προκειμένου να γίνει Έκδοση Επικαιροποιημένων Υ.Δ.Ε.

Ιούν
20
2024

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Δυτικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ με έδρα την Ελευσίνα    
 

Ιούν
17
2024

Ιατροί ΚΕ.Π.Α.: Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιτυχόντων & Αποκλειομένων

Ιατροί ΚΕ.Π.Α.: Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιτυχόντων & Αποκλειομένων

Ιούν
17
2024

Διακήρυξη ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων)

Διακήρυξη ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για τη μακροχρόνια μίσθωση (operating leasing) 92 οχημάτων προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #2.601.108,87€# πλέον ΦΠΑ ή #3.225.375,00€# συμπ/νου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πανελλαδικά, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών

Ιούν
14
2024

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού άνω των ορίων

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης   συνολικού ποσού 259.540,15€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 321.829,78€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τα έτη 2025-2026 για την προμήθεια: πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζονται δομές αρμοδιότητάς μας για τα έτη 2025-2026: #225.942,39€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι 280.168,56€ συμπ/νου ΦΠΑ 
και καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που ανήκουν στις δομές αρμοδιότητας μας για τα έτη 2025-2026: #33.597,76€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι 41.661,22€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Ιούν
14
2024

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Ε΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ με έδρα το Λαύριο