Διαγωνισμοί

Ιούν
13
2019

Τεύχη Δημοπράτησης

Αναγκαίες επισκευές των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων στο ιδιόκτητο κτήριο στην Πύλη Αξιού που στεγάζονται το Ζ’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης Ε.Φ.Κ.Α.,  η Μονάδα Υγείας Πύλης Αξιού και το Π.Ε.Δ.Υ.

Ιούν
13
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση     ΤΗΣ  Δ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ 
 

Ιούν
13
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ιούν
13
2019

Τεύχη Δημοπράτησης

Επισκευή και χρωματισμός των όψεων του κτιρίου ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στο οποίο στεγάζεται το Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής – Πειραιώς – Νήσων του Ε.Φ.Κ.Α. στον Πειραιά

Ιούν
10
2019

Δημόσιες Διαβούλευσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβούλευση για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Ιούν
10
2019

Δημόσιες Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ιούν
07
2019

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού

Διακήρυξη Επαναληπτικού  Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  κάτω των ορίων για την προμήθεια: α)Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών, β)Υδραυλικού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών για την εκτέλεση εργασιών επισκευής από τους τεχνίτες της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ και της Τεχνικής Υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης, σε κτίρια της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης) για το έτος 2019, με κριτήριο κατκαύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης ποσού 92.49

Ιούν
07
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ α) της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του ΕΦΚΑ, β) της Β’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Νότιου Τομέα Αθηνών (Αγ. Δημήτριος) γ) της Δ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Νότιου Τομέα Αθηνών (Ν. Σμύρνη) δ) μέρος του αρχείου στην Αθήνα και ε) των αρχείων στον Πειραιά

Ιούν
07
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΗΣ Α’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ του ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ

Ιούν
07
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση     ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝΟΥ ΤΗΣ Α’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ του ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ