Διαγωνισμοί

Φεβ
28
2020

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την εκτύπωση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΕΦΚΑ, για τρία (3) έτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Φεβ
17
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή – αναβάθμιση ενός ανελκυστήρα ατόμων και μίας νέας εγκατάστασης  ενός ανελκυστήρα φορτίων, στο Ιδιόκτητο κτίριο του ΕΦΚΑ επί της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα

Φεβ
05
2020

Απαντήσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης έργου

Απαντήσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης έργου

 

 

Φεβ
04
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου laminate στους γραφειακούς χώρους του 5ου και 6ου ορόφου του ιδιόκτητου κτιρίου του ΕΦΚΑ επί της οδού Ακαδημίας 22 στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16.

Ιαν
30
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δύο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε  ισάριθμες  υπηρεσίες  του ΕΦΚΑ

Ιαν
30
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Λήψη μέτρων ασφαλείας στις προσόψεις του ιδιόκτητου ακινήτου του ΕΦΚΑ επί των οδών Πανεπιστημίου αρ. 46 και Φειδίου αρ. 3, στην Αθήνα,  προς αποφυγή τυχόν ατυχήματος από πτώση δομικών υλικών,  λόγω παλαιότητας των κτιρίων

Ιαν
22
2020

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης για 30 έτη (με δυνατότητα παράτασης 10 ετών) με επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης του διατηρητέου κτιρίου, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9, Αθήνα

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης για 30 έτη (με δυνατότητα παράτασης 10 ετών) με επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης του διατηρητέου κτιρίου, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9, Αθήνα

Δεκ
30
2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

Δεκ
27
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, διάρκειας τριών (3) μηνών, στο λογισμικό εφαρμογής προσυνταξιοδοτικού επιδόματος δικαιούχων του τ. ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων – Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής   (ΦΠΥ 41/19)

Δεκ
27
2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης της υφιστάμενης μηχανογραφικής και δικτυακής υποδομής του τοπικού δικτύου Κ.Ε.Α.Ο., για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο., που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 12 στην Αθήνα, για την κάλυψη χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών.   (ΦΠΥ 38/19)