Διαγωνισμοί

Σεπ
21
2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για στέγαση

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΕΤΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 10 ΕΤΩΝ), ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7, ΣΤΗ ΑΘΗΝΑ

Σεπ
21
2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για στέγαση

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΕΤΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 10 ΕΤΩΝ), ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 22 ΚΑΙ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ, ΣΤΗ ΑΘΗΝΑ (ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ESPERIA»)

Σεπ
21
2018

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια - αντικατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών των ηλεκτρικών εργαλείων του τμήματος συντήρησης της Δ/νσης Στέγασης & Τεχνικών Υπηρεσιών, δαπάνης 2.306,40 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Σεπ
21
2018

Περίληψη Προκήρυξης ΕΦΚΑ για 2 εκμισθώσεις 2 Ακινήτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (ΓΙΑ 30 ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΑΚΟΜΑ ΕΤΗ), ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ, 2 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Α) ΣΤΑΔΙΟΥ 22 & ΕΔΟΥΑΡΔΩ ΛΩ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ), Β) ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7,  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ.

Σεπ
20
2018

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια λέβητα κεντρικής θέρμανσης και υδραυλικών υλικών απαραίτητων για την σύνδεση με το υπάρχων δίκτυο του κτιρίου Ακαδημίας 21 Αθήνα, ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ, δαπάνης 3.809,34 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής