Διαγωνισμοί

Αύγ
12
2019

Δημόσιες Διαβούλευσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Δημιουργία του ενιαίου δικτύου του ΕΦΚΑ (ΕΦΚΑΝΕΤ) το οποίο θα περιλαμβάνει την δημιουργία και θέση σε Παραγωγική λειτουργία ενός ενιαίου δικτύου WAN τεχνολογίας VPN για τον Ε.Φ.Κ.Α., μέσω Σύμβασης Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων, φωνής και εικόνας, για συμβατικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με μονομερές δικαίωμα του Ε.Φ.Κ.Α. για χρήση προαίρεσης παράτασης της παραγωγικής λειτουργίας για άλλους δώδεκα (12) μήνες

Αύγ
06
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας Close Control Unit (CCU) για τις ανάγκες του κεντρικού Computer room, στο κτίριο επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 87, Ζωγράφου

Ιούλ
31
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια : «« α) δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων (προϋπολογισθείσας δαπάνης 287.500,00 € πλέον ΦΠΑ ή 356.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%) &  β) τριάντα (30) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας Διευθυντών (προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.800,00 € πλέον ΦΠΑ ή 5.952,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολικής πιθανής δαπάνης 292.300,00 € πλέον ΦΠΑ

Ιούλ
30
2019

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ταινιών Λήψης Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας (Back up Tapes) για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Συστημάτων του ΕΦΚΑ με την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΦΓ 13Ε/19.

Ιούλ
30
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολικής πιθανής δαπάνης 482.955,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ιούλ
25
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού, σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. (ιδιόκτητα και μισθωμένα) αλλά και σε ιδιόκτητo κτίριo του Ε.Φ.Κ.Α. τo οποίo εκμισθώνει προς δημόσιο φορέα (Υπουργείο Εργασίας), χρονικής διάρκειας (2) δύο ετών, με δικαίωμα του ΕΦΚΑ για παράταση των υπηρεσιών για (1) ένα επιπλέον έτος. (ΦΠΥ 24/19)

Ιούλ
25
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση   ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ του ΕΦΚΑ 

Ιούλ
25
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση  ΤΗΣ Β’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΑΙΑ

Ιούλ
25
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση  ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ)

Ιούλ
25
2019

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : 1) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης, 2) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) για server – room και 3) κλιματιστικού μηχανήματος τύπου «ντουλάπας» τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ.