Διαγωνισμοί

Δεκ
04
2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (ΓΙΑ 30 ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΑΚΟΜΑ ΕΤΗ), ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ.

Νοέ
30
2018

Απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω, Αθήνα.

Απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω, Αθήνα.

Νοέ
20
2018

Συνήθεις ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7, Αθήνα

Συνήθεις ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7, Αθήνα

Νοέ
20
2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (ΓΙΑ 30 ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΑΚΟΜΑ ΕΤΗ), ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7,  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ.

Νοέ
05
2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 2 ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΑ ΚΑΙ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (ΓΙΑ 30 ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΑΚΟΜΑ ΕΤΗ), ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ, 2 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 
Α) ΣΤΑΔΙΟΥ 22 & ΕΔΟΥΑΡΔΩ ΛΩ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ), 
Β) ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7,  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ.

Σεπ
21
2018

Περίληψη Προκήρυξης ΕΦΚΑ για 2 εκμισθώσεις 2 Ακινήτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (ΓΙΑ 30 ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΑΚΟΜΑ ΕΤΗ), ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ, 2 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Α) ΣΤΑΔΙΟΥ 22 & ΕΔΟΥΑΡΔΩ ΛΩ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ), Β) ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7,  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ.

Ιαν
16
2019

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  κάτω των ορίων για την προμήθεια: 350 τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax), με εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ πανελλαδικά, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για το έτος 2019, συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης ποσού 66.150,00 € πλέον ΦΠΑ

Ιαν
08
2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

Δεκ
24
2018

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού πιθανής δαπάνης #22.875,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την επαύξηση της επεξεργαστικής ισχύος και ενίσχυση της λειτουργικότητας του VoIP τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1555 και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης του αναβαθμισμένου τηλεφωνικού κέντρου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του Ε.Φ.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Νοέ
14
2018

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Β’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΒΟΛΟ, ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ