Διαγωνισμοί

Φεβ
20
2019

Δημόσιες Διαβούλευσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές της “παροχής υπηρεσιών συντήρησης αδειών χρήσης προϊόντων λογισμικού oracle για τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ”

Φεβ
14
2019

Δημόσιες Διαβούλευσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές του «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης»

Φεβ
01
2019

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Ειδών γραφικής ύλης και κλασέρ για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολικής πιθανής δαπάνης 830.955,00 € πλέον ΦΠΑ

Ιαν
08
2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

Δεκ
24
2018

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού πιθανής δαπάνης #22.875,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την επαύξηση της επεξεργαστικής ισχύος και ενίσχυση της λειτουργικότητας του VoIP τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1555 και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης του αναβαθμισμένου τηλεφωνικού κέντρου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του Ε.Φ.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Δεκ
04
2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (ΓΙΑ 30 ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΑΚΟΜΑ ΕΤΗ), ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ.

Νοέ
30
2018

Απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω, Αθήνα.

Απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω, Αθήνα.

Νοέ
20
2018

Συνήθεις ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7, Αθήνα

Συνήθεις ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7, Αθήνα

Νοέ
20
2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (ΓΙΑ 30 ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΑΚΟΜΑ ΕΤΗ), ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7,  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ.

Νοέ
14
2018

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Β’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΒΟΛΟ, ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ