Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 193901/27-4-2022

Τίτλος:  Πρόσκληση για την  «Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού δομών χωρικής αρμοδιότητας ΠΥΣΥ Κρήτης του e-ΕΦΚΑ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κατόπιν έρευνας αγοράς), προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #19.848,00€# πλέον Φ.Π.Α., ήτοι #24.611,52 €#  συμπ/νου του Φ.Π.Α. για δυο έτη, με μονομερές δικαίωμα παράτασης μέχρι 12 μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #9.924,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #12.305,76€# συμπ/νου ΦΠΑ

Ημ/νία Διενέργειας: 10/05/2022

Προϋπολογισμός: 36917.28 €

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης: 28/04/2022

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πληροφορίες:  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  τηλ : 2810-303567