Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. Πρωτ.:  255111/31-05-2022

ΑΔΑ: 6ΞΓΦ46ΜΑΠΣ-ΟΟ6

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 31/05/2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/06/2022

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών Τοπικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής επί της οδού Στρατή Μυριβήλη 4, Πολύγυρος ΤΚ 63100