Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 58/20)

Φάκελος:   ΦΠΥ 58/20

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης:  331890/11-12-2020

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών.  (ΦΠΥ 58/20)

Προϋπολογισμός: 676.685,00 € πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (839.089,40€ συμπ/νου ΦΠΑ)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 11/12/2020

Ημ/νία Διενέργειας: 18/1/2021

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Ραουζαίου Μαρία-Νικολέττα (Αρ.τηλ.210-3729672, 210-3729772)