Δημόσιες Διαβούλευσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Ψηφιακού Μηχανισμού Σήμανσης Ελέγχου Ωραρίου του Προσωπικού