Απαντήσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης έργου

Δ/νση Προμηθειών

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν από τη διαδικασία της διαβούλευσης του έργου «Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση,συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε έτοιμο πακέτο λογισμικού, παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων στο νέο σύστημα, εκπαίδευση χρηστών και παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης από τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία»