Ρύθμιση οφειλών Ν. 4611/2019 - Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για Ελευθ. Επαγγελ. - Αυτοαπασχ. - Αγρότες

1Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να ενταχθώ στη ρύθμιση;

Η διαδικασία υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και εξελίσσεται σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται αίτημα προσδιορισμού-επανυπολογισμού των οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).
Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτημα ρύθμισης των οφειλών στον σύνδεσμο του Κ.Ε.Α.Ο. στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ.
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/rythmise-opheilon-pros-ephka-gia-eleytheroys-epaggelmaties
 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/12/2021)

2Έχω οφειλές ΕΦΚΑ-ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 2017-2018 πώς μπορώ να τις ρυθμίσω στο Κ.Ε.Α.Ο.;    

Εφόσον έχετε υποβάλλει αίτημα προσδιορισμού - επανυπολογισμού  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και  οι οφειλές έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο. μπορείτε να τις ρυθμίσετε  μέσω της εφαρμογής ρύθμιση οφειλών στο σύνδεσμο Κ.Ε.Α.Ο.-> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -> ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Προσοχή Θα πρέπει πρώτα  να δημιουργήσετε  κωδικούς πρόσβασης για τις εφαρμογές του Κ.Ε.Α.Ο. μέσω της διαδικασίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ. Στα βήματα της πιστοποίησης, στο πεδίο φορέας επιλέγεται ο ασφαλιστικός φορέας Ε.Φ.Κ.Α. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και στο πεδίο Α.Μ. στο φορέα συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/rythmise-opheilon-pros-ephka-gia-eleytheroys-epaggelmaties

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/12/2021)

3Έχω οφειλές μόνο ΕΦΚΑ-ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ για τα έτη 2017-2018 και θέλω να τις ρυθμίσω με το ν. 4611/19, τι πρέπει να κάνω;  

Η διαδικασία υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και εξελίσσεται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται αίτημα προσδιορισμού των οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)

Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτημα ρύθμισης των οφειλών στον σύνδεσμο του Κ.Ε.Α.Ο. στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ. (Κ.Ε.Α.Ο.-> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-> ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)

Προσοχή Θα πρέπει πρώτα  να δημιουργήσετε  κωδικούς πρόσβασης για τις εφαρμογές του Κ.Ε.Α.Ο. μέσω της διαδικασίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ.
Στα βήματα της πιστοποίησης, στο πεδίο φορέας επιλέγεται ο ασφαλιστικός φορέας Ε.Φ.Κ.Α. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και στο πεδίο Α.Μ. στο φορέα συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/rythmise-opheilon-pros-ephka-gia-eleytheroys-epaggelmaties

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/12/2021)

4Έχω κάνει ρύθμιση για οφειλές έως και 31/12/2016 για το τ. ΟΑΕΕ στο Κ.Ε.Α.Ο. αλλά δεν έχω εικόνα των οφειλών μου σαν ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, τι μπορώ να κάνω;    

Προκειμένου  να διαχειριστείτε τις οφειλές  από τον ασφαλιστικό φορέα «ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» θα πρέπει πρώτα  να δημιουργήσετε  κωδικούς πρόσβασης για τις εφαρμογές του Κ.Ε.Α.Ο. μέσω της διαδικασίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ (https://www.efka.gov.gr/el/pistopoiese-opheileton).

Στα βήματα της πιστοποίησης, στο πεδίο φορέας επιλέγεται ο ασφαλιστικός φορέας Ε.Φ.Κ.Α. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και στο πεδίο Α.Μ. στο φορέα συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/rythmise-opheilon-pros-ephka-gia-eleytheroys-epaggelmaties

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/12/2021)

5Έχω οφειλές από : τ. Τ.Α.Ν. , τ. Τ.Ε.Α.Δ. , τ. Τ.Υ.Δ.Α. και ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ , πως μπορώ να έχω πρόσβαση στις οφειλές μου μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.;    

Για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στις οφειλές θα  πρέπει να δημιουργήσετε κωδικούς πρόσβασης για κάθε ταμείο ξεχωριστά μέσω της εφαρμογής  πιστοποίηση οφειλετών.  

Δηλαδή,  θα πρέπει να δημιουργηθούν  τέσσερις  διαφορετικοί  κωδικοί πρόσβασης για τις οφειλές  και ανάλογα με το  κωδικό πρόσβασης  που εισάγω στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. έχω και την αντίστοιχη   εικόνα των οφειλών μου  από κάθε ταμείο. 
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/rythmise-opheilon-pros-ephka-gia-eleytheroys-epaggelmaties

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/12/2021)