Πιστοποίηση οφειλετών

Μέσω της υπηρεσίας αυτής δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω διασύνδεσης με τη ΑΑΔΕ, με τη χρήση κωδικών TAXIS.

Με την επιτυχή πιστοποίηση ο οφειλέτης αποκτά κωδικούς πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες.

Ειδικά οι οφειλέτες οι οποίοι είναι εργοδότες και εμφανίζονται ως ενεργοί στο Μητρώο Εργοδοτών ΕΦΚΑ, δεν απαιτείται να πιστοποιηθούν μέσω αυτής της υπηρεσίας αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ.