Πιστοποίηση νέου χρήστη ΕΦΚΑ

Για την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για Εργοδότες θα πρέπει να δημιουργήσετε κωδικό χρήστη και συνθηματικό, μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης.