Πιστοποίηση Εργοδοτών

Οι εργοδότες μπορούν πλέον να πιστοποιηθούν για την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για εργοδότες μέσω της νέας εφαρμογής Πιστοποίηση Εργοδοτών.

Κατά την είσοδο, ζητούνται οι TAXISNET κωδικοί που αντιστοιχούν στον ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στο Μητρώο Εργοδοτών κατά την απογραφή του εργοδότη/οικοδομικού έργου.

Οι εργοδότες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί μέσω της παλιάς εφαρμογής, διατηρούν τους κωδικούς που διαθέτουν.

Επίσης, μέσω της νέας εφαρμογής, διατίθεται επιλογή επαναφοράς του συνθηματικού, σε περίπτωση απώλειάς του.

Για την υποβολή ερωτήσεων που αφορούν σε τεχνικά θέματα σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες (αδυναμία πρόσβασης, μηνύματα σφάλματος λογισμικού κτλ), παρακαλούμε στείλτε μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tm.web@efka.gov.gr