Μισθωτοί

1Υπάρχει η δυνατότητα να πληροφορηθώ για την ασφαλιστική μου ικανότητα;

2Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε μισθωτούς ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ;

Στους μισθωτούς ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

 

Για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λαμβάνονται υπόψη α) οι ημέρες επιδότησης τακτικής ανεργίας, β) οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας από τον ΟΑΕΔ και γ) οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας ή ατυχήματος.

Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα, στις 50 ημέρες ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται και η προσαύξηση 20% και οι ημέρες άδειας.

Επιπλέον απαιτείται:

1. Στην περίπτωση που είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. η Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής και ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

2. Σε περίπτωση που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής και διαβατήριο σε ισχύ

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)

3Είμαι ασφαλισμένος του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ/e-ΕΦΚΑ, πού θα απευθυνθώ για τη χορήγηση/ανανέωση της ασφαλιστικής μου ικανότητας;

Θα απευθυνθείτε, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 19/06/2023)

4Θα μετοικήσω σε χώρα της ΕΕ. Πώς θα καλυφθώ για υγειονομική περίθαλψη στην άλλη χώρα;

Απαιτείται επίσκεψη, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας, προκειμένου να προμηθευτείτε το κοινοτικό έντυπο S1.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)

5Είμαι άνεργος έως 29 ετών. Παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα από τον e-ΕΦΚΑ;

Ναι, εφόσον δεν έχετε υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας σας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας, με την προϋπόθεση εγγραφής επί ένα συνεχές δίμηνο στο μητρώο ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) ως άνεργος.

 

Απαιτείται επίσκεψη, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας,  με την προσκόμιση  Βεβαίωσης ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 του Ν. 2639/98.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)

6Είμαι μακροχρόνια άνεργος ηλικίας 29-55 ετών. Παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα από τον e-ΕΦΚΑ;

Ναι, εφόσον έχετε υπερβεί το 29ο έτος και έως το 55ο έτος της ηλικίας σας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας, με την προϋπόθεση εγγραφής επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο στο μητρώο ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) ως άνεργος.

 

Επιπλέον απαιτείται:

 

1) Συμπλήρωση 600 ημερών ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή και σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης από παροχή εργασίας, οι οποίες προσαυξάνονται ανά 100 ημέρες για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας.

 

2) Επίσκεψη, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας,  με την προσκόμιση Βεβαίωσης ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, παρ. 4α, εδάφιο ii,  του Ν. 2768/99.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)

 

 

7Είμαι μακροχρόνια άνεργος ηλικίας άνω των 55 ετών. Παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα από τον e-ΕΦΚΑ;

Ναι, εφόσον έχετε υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας σας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας, με την προϋπόθεση εγγραφής επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο στο μητρώο ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) ως άνεργος.

 

Επιπλέον απαιτείται:

1) Συμπλήρωση 3000 ημερών ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης.

2) Επίσκεψη, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας, με την προσκόμιση Βεβαίωσης ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10, παρ. 1, του Ν. 2434/96.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)

8Ήμουν μισθωτός του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ και έχω υποβάλλει αίτηση για προαιρετική ασφάλιση. Πως μπορώ να αποκτήσω ασφαλιστική ικανότητα;

Θα απευθυνθείτε, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 19/06/2023)