Μη μισθωτοί

1Υπάρχει η δυνατότητα να πληροφορηθώ για την ασφαλιστική μου ικανότητα;

Ναι, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ

 

(Τελευταία Ενημέρωση 18/01/2023)

 

 

2Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες) του e-ΕΦΚΑ;

Στους μη μισθωτούς νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Για την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ απαιτείται να έχουν καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από 01.01.2017 έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα εφόσον η οφειλή έχει ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.

 

Ειδικότερα για το τρέχον ασφαλιστικό έτος:

Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, λαμβάνουν κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 01.03.2023 έως 31.05.2023, ανεξαρτήτως οφειλών τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους τους. Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται μέχρι τις 29.02.2024, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2022 ή καταβάλλουν εντός του 2023, αναδρομικά για το έτος 2022, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2022.

 

 

 

Επιπλέον απαιτείται:

1) Στην περίπτωση που είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. η Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής και ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

2) Σε περίπτωση που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής και διαβατήριο σε ισχύ

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση 03/04/2023)

 

3Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε εργάτες γης, αμειβόμενους με εργόσημο του τ. ΟΓΑ/e-ΕΦΚΑ;

Στους εργάτες γης αμειβόμενους με εργόσημο, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα εφόσον έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, απαιτείται η οφειλή να έχει ρυθμιστεί και να τηρείται η εξόφληση των δόσεων.

 

Επιπλέον απαιτείται:

1) Εγγραφή στο Μητρώο του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών

2) Επίσκεψη, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας,  προκειμένου να ελεγχθεί η ασφαλιστική περίπτωση.

3) Στην περίπτωση που είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. η Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής και ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

4) Σε περίπτωση που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής και διαβατήριο σε ισχύ

 

(Τελευταία Ενημέρωση 18/01/2023)

 

4Είμαι δικηγόρος, δικαστικός επιμελητής, συμβολαιογράφος, (τ. ΕΤΑΑ/ΤΥΔΑ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΘ, ΤΥΔΕ, ΤΑΣ/e-ΕΦΚΑ), πού θα απευθυνθώ για τη χορήγηση/ανανέωση της ασφαλιστικής μου ικανότητας;

Θα απευθυνθείτε κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση 18/01/2023)

5Είμαι ιατρός (τ. ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ/e-ΕΦΚΑ), πού θα απευθυνθώ για τη χορήγηση/ανανέωση της ασφαλιστικής μου ικανότητας;

Θα απευθυνθείτε κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας.

 

(Τελευταία Ενημέρωση 18/01/2023)

6Είμαι μηχανικός αρχιτέκτονας, (τ. ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ/e-ΕΦΚΑ), πού θα απευθυνθώ για τη χορήγηση/ανανέωση της ασφαλιστικής μου ικανότητας;

Θα απευθυνθείτε κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση 18/01/2023)

7Θα μετοικήσω σε χώρα της ΕΕ. Πώς θα καλυφθώ για υγειονομική περίθαλψη στην άλλη χώρα;

Απαιτείται επίσκεψη, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας, προκειμένου να προμηθευτείτε το κοινοτικό έντυπο S1.

 

(Τελευταία Ενημέρωση 18/01/2023)

8Είμαι μη μισθωτός και έχω υποβάλλει αίτηση για προαιρετική ασφάλιση. Πως μπορώ να αποκτήσω ασφαλιστική ικανότητα;

Θα απευθυνθείτε, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας. Ειδικά οι ασφαλισμένοι του τ. ΟΑΕΕ θα απευθυνθούν στην Τοπική Διεύθυνση σύμφωνα με την έδρα της επιχείρησής τους

 

(Τελευταία Ενημέρωση 19/06/2023)