Γενικά για τον e-ΕΦΚΑ

Από 1/3/20 με τον ν.4670/20 (ΦΕΚ 43/ τ.Α΄) ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) μετονομάστηκε σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και εντάχθηκε σε αυτόν τον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη διοικητική και οργανωτική ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων απονομής σύνταξης και εφάπαξ παροχής της χώρας.

1Ποια είναι η αποστολή του e-ΕΦΚΑ;

Αποστολή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) είναι η δημιουργία ενός πρότυπου, αποτελεσματικού και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής ασφάλισης, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας θέτοντας ίσους κανόνες για όλους.

Για την επίτευξη των παραπάνω ο e-ΕΦΚΑ προωθεί:

 1. Την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, την εξάλειψη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
 2. Τη χορήγηση κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου καθώς και των λοιπών παροχών που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.
 3. Την προσφορά ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.
 4. Την παροχή σύγχρονων, αξιόπιστων και φιλικών υπηρεσιών προς τον ασφαλισμένο, συνταξιούχο, εργοδότη και εργαζόμενο, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων.

 

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/11/2020)

2Τι αλλάζει ο e-ΕΦΚΑ στη λειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα;

 • Όλοι πλέον ασφαλίζονται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στον e-ΕΦΚΑ καταβάλλουν τις εισφορές τους όλοι οι εργαζόμενοι, είτε ως μισθωτοί, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και από τον e-ΕΦΚΑ λαμβάνουν την σύνταξη και την εφάπαξ παροχή τους όλοι οι συνταξιούχοι.
 • Ενοποιούνται οι κανόνες και οι υπηρεσίες για όλους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Για όλα τα επαγγέλματα όλοι πληρώνουν το ίδιο ποσοστό των εισοδημάτων τους  (με ένα μεταβατικό διάστημα για την ομαλή μετάβαση κάποιων κατηγοριών εργαζομένων). Όλοι απολαμβάνουν τις ίδιες –όλο και πιο υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όλοι λαμβάνουν σύνταξη στο ίδιο ποσοστό επί των εισφορών τους, όταν έρθει η ώρα.

 

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/11/2020)

3Στην πορεία, θα γίνουν κι άλλες αλλαγές και βελτιώσεις στη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ;

Έτσι θέλουμε να είναι η κοινωνική ασφάλιση του μέλλοντος:

 •  Τα πάντα γρήγορα, απλά, αποτελεσματικά.

  Χωρίς περιττή ταλαιπωρία σε ουρές και γραφειοκρατία.

  Ο ασφαλισμένος έρχεται στο επίκεντρο, ώστε να μπορεί να λύνει τα περισσότερα θέματα από το σπίτι του (με μια επίσκεψη σε αυτή την ιστοσελίδα ή μια τηλεφωνική κλήση στο 1555).

 • Απόλυτη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

  Όλες οι υπηρεσίες, πληροφορίες και αιτήσεις διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

  Δημιουργούνται εφαρμογές για εύκολη πρόσβαση από το κινητό.

  Τα αρχεία των παλαιών ταμείων ενοποιούνται και ψηφιοποιούνται πλήρως.

 • Σύγχρονη και φιλική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη.

  Σε ανθρώπινους χώρους, από καλά εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

  Με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

 • Ούτε ένα ευρώ χαμένο.

  Ό,τι πληρώνει σήμερα ο ασφαλισμένος, αυξάνει τη σύνταξή του αύριο.

  Τέλος οι λειτουργικές σπατάλες, ό,τι εξοικονομείται θα επιστρέφει στην ασφάλιση.

  Ο e-ΕΦΚΑ εξασφαλίζει μακροχρόνια και κοινωνική αποτελεσματικότητα και οικονομική βιωσιμότητα.
   


  (Τελευταία Ενημέρωση : 18/11/2020)

4Ποιος είναι ο τρόπος εξυπηρέτησης μου, στον e-ΕΦΚΑ;

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους εξής τρόπους εξυπηρέτησης  :

 1. Τηλεφωνικά: για την υποβολή αποριών, ερωτημάτων γενικής φύσεως
  1.1 στον Ενιαίο Αριθμό Εξυπηρέτησης Πολιτών  1555
  1.2 στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση
   
 2. Ηλεκτρονικά:
  2.1 για υπηρεσίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του gov.gr 

  2.2. μέσω της ιστοσελίδας του 1555

  2.3.στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης 

  2.4. Ιστοσελίδα e-EΦΚΑ, Συχνές Ερωτήσεις 
 3. Δια ζώσης:   
  3.1. με επίσκεψη στην Τοπική  Διεύθυνση , αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού 

  3.2. σε Κέντρο Επίσκεψης Πολιτών(ΚΕΠ) για συγκεκριμένες υπηρεσίες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΠ

 4. Ψηφιακά:
  4.1. Μέσω τηλεδιάσκεψης για την υπηρεσία myEFKALive:

  4.2. Μέσω τηλεδιάσκεψης για την υπηρεσία Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας (μόνο για θέματα συντάξεων),

 

(Τελευταία Ενημέρωση : 31/05/2023)

5Πώς γίνεται ο έλεγχος για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής;

Ο έλεγχος για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής πραγματοποιείται μέσω των έντεκα (11) Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) που λειτουργούν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και καλύπτουν ασφαλιστικά όλη την επικράτεια.

Οι ελεγκτές των Π.Ε.Κ.Α. πραγματοποιούν επιτόπιους, ουσιαστικούς, τακτικούς/έκτακτους και ειδικούς ελέγχους, με σκοπό την πάταξη της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, την ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας  και τη δημιουργία κλίματος οικειοθελούς συμμόρφωσης σε όλους τους εμπλεκόμενους.   


(Tελευταία Ενημέρωση 21/10/2021)