Μητρώο Ασφαλισμένων

1Πρόκειται να εργαστώ για πρώτη φορά. Ο εργοδότης μου ζητάει αριθμό μητρώου.Τι διαδικασία και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Στην περίπτωση που εργάζεστε για πρώτη φορά και δεν έχετε απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ καταθέτοντας:

Έλληνες πολίτες

 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Μπορείτε να τον βρείτε μέσω της σχετικής υπηρεσίας gov.gr
 • Απλό φωτοαντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού των ατομικών στοιχείων ήτοι Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Δελτίο υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις ή διαβατήριο σε ισχύ
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την απόκτησή του στο gov.gr
 • Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι πρώτος δικαιούχος.

 

Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ

 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Μπορείτε να τον βρείτε μέσω της σχετικής υπηρεσίας gov.gr
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά
 • Βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την απόκτησή του στο gov.gr
 • Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος

 

Υπήκοοι τρίτων χωρών με άδεια παραμονής

 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Μπορείτε να τον βρείτε μέσω της σχετικής υπηρεσίας gov.gr
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαίωση) σε ισχύ ή Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής σε ισχύ μελών οικογενείας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα μέσω του gov.gr
 • Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη που κατατέθηκε για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την απόκτησή του στο gov.gr
 • Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι πρώτος δικαιούχος

 

Υπήκοοι τρίτων χωρών που αιτούνται διεθνή προστασία / άσυλο

 • Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Αρμόδια Υπηρεσία διεκπεραίωσης απόδοσης ΠΑΑΥΠΑ είναι η Υπηρεσία Ασύλου
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την απόκτησή του στο gov.gr
 • Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία
 • Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού
 • Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης Ε3 που υποβλήθηκε για τον εργαζόμενο
 • Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος

 

 

Εκτοπισμένα πρόσωπα από την Ουκρανία στις 24/02/2022 ή αργότερα ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής εισβολής των ρώσικων ενόπλων δυνάμεων

 • ΑΜΚΑ
 • ΑΦΜ
 • Άδεια Διαμονής Προσωρινής Προστασίας επί της οποίας αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο gov.gr
 • Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης Ε3 που υποβλήθηκε για τον εργαζόμενο
 • Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος

 


 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

2Είμαι Δικαιούχος διεθνούς προστασίας (Προσφυγικό Καθεστώς ή Επικουρική Προστασία) και πρόκειται να εργαστώ για πρώτη φορά. Ο εργοδότης μου ζητάει αριθμό Μητρώου. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

 1. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
  Μπορείτε να τον βρείτε μέσω της σχετικής υπηρεσίας «Εύρεση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης» στο gov.gr
 2. Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ).
  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το που μπορείτε να την εκτυπώσετε στο Υπουργείο   Μετανάστευσης και Ασύλου
 3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
  Μπορείτε να μάθετε τον ΑΦΜ που σας αποδόθηκε μέσω της υπηρεσίας «Έλεγχος απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου» στο gov.gr
 4. Βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη.
 5. Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος.
   

(Τελευταία Ενημέρωση: 01/12/2023)

3Πρόκειται να εργαστώ με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών» (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). Τι διαδικασία και τι δικαιολογητικά απαιτούνται.

Αν έχετε απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών καθώς και την ημερομηνία έναρξης αυτής, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας  «Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου με Τίτλο Κτήσης » η οποία βρίσκεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ. Για τη χρήση της υπηρεσίας θα χρειαστείτε του κωδικούς taxinetτης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εάν δεν διαθέτετε ή τους έχετε χάσει μπορείτε να τους αποκτήσετε μέσω της υπηρεσία διαχείρισης κωδικών taxinet του gov.gr

Αν δεν έχετε απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών καθώς και την ημερομηνία έναρξης αυτής, στην Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικίας σας, στο Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου,  καταθέτοντας την καταρτισθείσα σύμβαση  ή την Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απογραφή σας στο Μητρώο του ΕΦΚΑ  . (Εγκύκλιος 6 - 31/10/2024)

(Τελευταία Ενημέρωση: 07/03/2024)

4Έχω ήδη απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ με τη ιδιότητα του «Αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχομένων Υπηρεσιών» (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). Πως μπορώ να εκτυπώσω τη Βεβαίωση Απογραφής μου.

Μπορείτε να εκτυπώσετε την βεβαίωση απογραφής σας, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Βεβαίωση Απογραφής» η οποία βρίσκεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ. Για τη χρήση της υπηρεσίας θα χρειαστείτε τους κωδικούς taxinet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εάν δεν διαθέτετε ή τους έχετε χάσει μπορείτε να τους αποκτήσετε μέσω της υπηρεσία διαχείρισης κωδικών taxinet.   (Εγκύκλιος 6  - 31.10.2024)

(Τελευταία Ενημέρωση: 07/03/2024)

5Έχω ήδη απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ. Πως μπορώ να βρω τον αριθμό μητρώου που μου ζητάει ο εργοδότης;

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό μητρώου σας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Βεβαίωση Απογραφής» η οποία βρίσκεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ. Για τη χρήση της υπηρεσίας θα χρειαστείτε κωδικούς Taxisnetτης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εάν δεν διαθέτετε ή τους έχετε χάσει μπορείτε να τους αποκτήσετε μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης κωδικών Taxisnetτου gov.gr.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

6Που θα απευθυνθώ για να απογραφώ στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ;

 • Αν είστε μισθωτός ασφαλισμένος θα απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε  Τοπική Διεύθυνση του e- ΕΦΚΑ ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας.
 • Αν είστε μη μισθωτός ασφαλισμένος η διαδικασία της απογραφής ολοκληρώνεται πλέον μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας, θα απευθυνθείτε

 • τ. Ο.Α.Ε.Ε. στην Τοπική Διεύθυνση που ανήκει η έδρα της επιχείρησης άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας
 • τ. Ε.Τ.Α.Α., τ. Ο.Γ.Α.,  τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. στην Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικίας.

Μπορείτε να βρείτε την Τοπική Διεύθυνση στην οποία υπάγεστε μέσω της  ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Μάθε που ανήκεις».

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

7Πως θα μεταβάλω τα στοιχεία επικοινωνίας μου στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ;

Μπορείτε να μεταβάλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail και IBAN) μέσω της εφαρμογής «Ατομικά Στοιχεία» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ. Για τη χρήση της υπηρεσίας θα χρειαστείτε κωδικούς Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εάν δεν διαθέτετε ή τους έχετε χάσει μπορείτε να τους αποκτήσετε μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης κωδικών Taxisnet του gov.gr.

Εναλλακτικά:

 • Αν είστε μισθωτός ασφαλισμένος μπορείτε να μεταβείτε σε οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ προσκομίζοντας έγκυρο αποδεικτικό των στοιχείων που θέλετε να μεταβάλετε.
 • Αν είστε Ελεύθερος Επαγγελματίας μπορείτε να μεταβείτε στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ με βάση την έδρα της επιχείρησης σας, προσκομίζοντας έγκυρο αποδεικτικό των στοιχείων που θέλετε να μεταβάλετε.
 • Αν είστε Αυτοαπασχολούμενος ή Αγρότης μπορείτε να μεταβείτε στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ με βάση τον τόπο κατοικίας σας, προσκομίζοντας έγκυρο αποδεικτικό των στοιχείων που θέλετε να μεταβάλετε.
   

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

8Που θα απευθυνθώ για αίτηση απώλειας βιβλιαρίου ενσήμων;

 • Αν είστε μισθωτός ασφαλισμένος θα απευθυνθείτε στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας ή εργασίας σας.
 • Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας θα απευθυνθείτε στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ της έδρας της επιχείρησης.
 • Αν είστε αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης θα απευθυνθείτε στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας σας.

Μετά τον έλεγχο και την πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης θα εκδοθεί σχετική απόφαση και στη συνέχεια οι αντίστοιχες εγγραφές θα ενσωματωθούν στην ασφαλιστική σας ιστορία.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

 

 

 

9Πως θα αποκτήσω ΑΜΚΑ;

Μπορείτε να αποκτήσετε AMKA κατόπιν αιτήματος σε οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ ή σε ΚΕΠ. (Εγκύκλιος Φ80320/25192/01-04-2024 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 15/04/2024)

10Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω για την απόδοση ΑΜΚΑ;

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες δικαιούχων έκδοσης και ενεργοποίησης ΑΜΚΑ καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, στη σχετική σελίδα του www.amka.gr (Εγκύκλιος Φ80320/25192/01-04-2024 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 15/04/2024)