Μητρώο Ασφαλισμένων

1Πρόκειται να εργαστώ για πρώτη φορά. Ο εργοδότης μου ζητάει αριθμό μητρώου.Τι διαδικασία και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Στην περίπτωση που εργάζεστε για πρώτη φορά και δεν έχετε απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ καταθέτοντας:

Έλληνες πολίτες

 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Μπορείτε να τον βρείτε μέσω της σχετικής υπηρεσίας gov.gr
 • Απλό φωτοαντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού των ατομικών στοιχείων ήτοι Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Δελτίο υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις ή διαβατήριο σε ισχύ
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την απόκτησή του στο gov.gr
 • Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι πρώτος δικαιούχος.

 

Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ

 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Μπορείτε να τον βρείτε μέσω της σχετικής υπηρεσίας gov.gr
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά
 • Βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την απόκτησή του στο gov.gr
 • Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος

 

Υπήκοοι τρίτων χωρών με άδεια παραμονής

 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Μπορείτε να τον βρείτε μέσω της σχετικής υπηρεσίας gov.gr
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαίωση) σε ισχύ ή Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής σε ισχύ μελών οικογενείας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα μέσω του gov.gr
 • Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη που κατατέθηκε για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την απόκτησή του στο gov.gr
 • Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι πρώτος δικαιούχος

 

Υπήκοοι τρίτων χωρών που αιτούνται διεθνή προστασία / άσυλο

 • Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Αρμόδια Υπηρεσία διεκπεραίωσης απόδοσης ΠΑΑΥΠΑ είναι η Υπηρεσία Ασύλου
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την απόκτησή του στο gov.gr
 • Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία
 • Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού
 • Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης Ε3 που υποβλήθηκε για τον εργαζόμενο
 • Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος

 

 

Εκτοπισμένα πρόσωπα από την Ουκρανία στις 24/02/2022 ή αργότερα ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής εισβολής των ρώσικων ενόπλων δυνάμεων

 • ΑΜΚΑ
 • ΑΦΜ
 • Άδεια Διαμονής Προσωρινής Προστασίας επί της οποίας αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο gov.gr.
 • Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης Ε3 που υποβλήθηκε για τον εργαζόμενο
 • Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος

 


 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

2Έχω ήδη απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ. Πως μπορώ να βρω τον αριθμό μητρώου που μου ζητάει ο εργοδότης;

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό μητρώου σας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Βεβαίωση Απογραφής» η οποία βρίσκεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ. Για τη χρήση της υπηρεσίας θα χρειαστείτε κωδικούς Taxisnetτης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εάν δεν διαθέτετε ή τους έχετε χάσει μπορείτε να τους αποκτήσετε μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης κωδικών Taxisnetτου gov.gr.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

3Που θα απευθυνθώ για να απογραφώ στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ;

 • Αν είστε μισθωτός ασφαλισμένος θα απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε  Τοπική Διεύθυνση του e- ΕΦΚΑ ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας.
 • Αν είστε μη μισθωτός ασφαλισμένος η διαδικασία της απογραφής ολοκληρώνεται πλέον μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας, θα απευθυνθείτε

 • τ. Ο.Α.Ε.Ε. στην Τοπική Διεύθυνση που ανήκει η έδρα της επιχείρησης άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας
 • τ. Ε.Τ.Α.Α., τ. Ο.Γ.Α.,  τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. στην Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικίας.

Μπορείτε να βρείτε την Τοπική Διεύθυνση στην οποία υπάγεστε μέσω της  ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Μάθε που ανήκεις».

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

4Πως θα μεταβάλω τα στοιχεία επικοινωνίας μου στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ;

Μπορείτε να μεταβάλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail και IBAN) μέσω της εφαρμογής «Ατομικά Στοιχεία» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ. Για τη χρήση της υπηρεσίας θα χρειαστείτε κωδικούς Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εάν δεν διαθέτετε ή τους έχετε χάσει μπορείτε να τους αποκτήσετε μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης κωδικών Taxisnet του gov.gr.

Εναλλακτικά:

 • Αν είστε μισθωτός ασφαλισμένος μπορείτε να μεταβείτε σε οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ προσκομίζοντας έγκυρο αποδεικτικό των στοιχείων που θέλετε να μεταβάλετε.
 • Αν είστε Ελεύθερος Επαγγελματίας μπορείτε να μεταβείτε στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ με βάση την έδρα της επιχείρησης σας, προσκομίζοντας έγκυρο αποδεικτικό των στοιχείων που θέλετε να μεταβάλετε.
 • Αν είστε Αυτοαπασχολούμενος ή Αγρότης μπορείτε να μεταβείτε στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ με βάση τον τόπο κατοικίας σας, προσκομίζοντας έγκυρο αποδεικτικό των στοιχείων που θέλετε να μεταβάλετε.
   

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

5Που θα απευθυνθώ για αίτηση απώλειας βιβλιαρίου ενσήμων;

 • Αν είστε μισθωτός ασφαλισμένος θα απευθυνθείτε στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας ή εργασίας σας.
 • Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας θα απευθυνθείτε στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ της έδρας της επιχείρησης.
 • Αν είστε αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης θα απευθυνθείτε στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας σας.

Μετά τον έλεγχο και την πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης θα εκδοθεί σχετική απόφαση και στη συνέχεια οι αντίστοιχες εγγραφές θα ενσωματωθούν στην ασφαλιστική σας ιστορία.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

 

 

 

6Πως θα αποκτήσω ΑΜΚΑ; Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω για την απόδοση ΑΜΚΑ;

Μπορείτε να αποκτήσετε AMKA σε οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ.

Πίνακας με αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες δικαιούχων ΑΜΚΑ και μη, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, αναφέρονται:

 • Στην με Α.Π.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019(ΑΔΑ:ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
 • Στην με Α.Π.Φ80320/46498/8241/02-07-2021(ΑΔΑ:ΨΤ3446ΜΤΛΚ-ΚΒΧ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «3η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π.80320/42862/01-10-2019»
   

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)