Εργοδότες ΑΠΔ

1Με ποιο τρόπο υποβάλλεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ);

Η υποβολή των Α.Π.Δ. (Κανονικές ή Συμπληρωματικές (εμπρόθεσμες)) Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, τον επόμενο ή μεθεπόμενο (Δημόσιο) μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στο σχετικό Γενικό Έγγραφο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2021 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ’ αριθμ. 338446/17.12.2020 Γενικό Έγγραφο)

Κατ’ εξαίρεση, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή σε έντυπη μορφή στο αρμόδιο Υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ από τους εργοδότες που:

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/12/2020)

2Με ποιο τρόπο μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο της ΑΠΔ, προκειμένου να το υποβάλω με ψηφιακό μέσο (όπου προβλέπεται) στο Υποκατάστημα e- ΕΦΚΑ;

Για διευκόλυνση των εργοδοτών, παρέχεται δωρεάν λογισμικό το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε στον Η/Υ σας για τη δημιουργία του αρχείου ΑΠΔ. Τα αρχεία εγκατάστασης του δωρεάν λογισμικού, καθώς και αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του με παραδείγματα, μπορείτε να αντλήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

3Που θα βρω τους κωδικούς ειδικότητας και πακέτου κάλυψης για τον κάθε ασφαλισμένο, που απαιτούνται για την συμπλήρωση των ΑΠΔ;

Συμπληρώνοντας μία εγγραφή με τη μέθοδο υποβολής Συμπλήρωση φόρμας, είναι διαθέσιμες οι λίστες επιλογής για ΚΑΔ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και ΚΠΚ (η ενεργοποίησή τους πρέπει να γίνει με αυτή την σειρά), ώστε να διαπιστώσετε τα δεδομένα σχετικά με τον ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ (Ο.ΣΥ.Κ.) που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ και βάσει των οποίων γίνεται ο έλεγχος.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

4Πως γίνεται ο έλεγχος ταυτοποίησης στα στοιχεία του ασφαλισμένου στην ΑΠΔ;

Ο έλεγχος γίνεται βάσει σωστού ΑΜΚΑ.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

5Αν έχουν απενεργοποιηθεί οι κωδικοί ΑΠΔ ή τους έχει χάσει ο εργοδότης, πως τους ενεργοποιεί;

Α. Σε περίπτωση αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου λόγω μακρόχρονης διακοπής απασχόλησης ή λόγω οφειλών, απευθύνεται στο Τμήμα Ασφάλισης & Εισφορών του αρμόδιου Υποκαταστήματος, για ενέργειες αρμοδιότητάς τους

Β. Σε περίπτωση απώλειας των Κωδικών Πρόσβασης για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες (Username, Pin, Puk): www.ika.gr -> Hλεκτρονικές Yπηρεσίες προς Eργοδότες -> Αρχικοποίηση Λογαριασμού ή πατήστε εδώ για να γίνει "Αρχικοποίηση του Λογαριασμού σας".

Για την υποβολή ερωτήσεων που αφορούν σε τεχνικά θέματα σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (αδυναμία πρόσβασης, απώλεια κωδικών, μηνύματα σφάλματος λογισμικού κτλ), παρακαλούμε στείλτε μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tm.web@efka.gov.gr

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

6Με ποιο τρόπο καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές;

Καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ή μεθεπόμενου (Δημόσιο) μήνα της απασχόλησης σε Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ μόνο με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ) (Γ.Ε. Ε40/535/2015, Ε40/433/2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

7Με ποια διαδικασία χορηγείται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

Η δυνατότητα λήψης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας είναι διαθέσιμη για τους πιστοποιημένους εργοδότες από τον διαδικτυακό τόπου: www.efka.gov.grwww.efka.gov.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για εργοδότες → Ασφαλιστική Ενημερότητα (Γ.Ε. 306179/19.11.2020)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/12/2020)

8Σε ποιες περιπτώσεις καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ για κατασκηνώσεις;

Η ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)
Γ.Ε. 197363/31-08-2020

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/12/2020)

9Πότε παραγράφονται απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές;

Οι απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές αλλά και αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη, παραγράφονται μετά εικοσαετία

Εγκ. 39/2017

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)