Αίτηση αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας (Κε.Π.Α.)

Εθνική Πύλη Αναπηρίας

Επισκεφθείτε τη νέα Εθνική Πύλη Αναπηρίας, όπου θα βρείτε πληροφορίες για την Πιστοποίηση Αναπηρίας.

Διαχείριση προγενέστερων αιτημάτων Κε.Π.Α.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α.» προσφέρει στους πολίτες τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Να παρακολουθούν την πορεία αιτήματος που έχουν ήδη υποβάλει στο ΚΕ.Π.Α. πριν την έναρξη της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας στις 16/09/2022 (είτε η υποβολή έγινε σε Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., είτε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, είτε μέσω του ΟΠΕΚΑ)
  • Να ενημερώνονται για την Ημερομηνία εξέτασης τους από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή
  • Να ενημερώνονται για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας και να το παραλάβουν
  • Να υποβάλουν ένσταση κατά Αποτελέσματος Γνωστοποίησης Αναπηρίας
  • Να δώσουν εντολή να κοινοποιηθεί το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας που τους αφορά σε φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για τη δυνατότητα αυτή

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κε.Π.Α. προς Πιστοποιημένους Ιατρούς

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κε.Π.Α. προς Πιστοποιημένους Φορείς