Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

1Τι είναι Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ);

Μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά την προσωρινή διαμονή του ασφαλισμένου σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ):

  • δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων, 
  • δεν καλύπτει τις δαπάνες, αν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει ειδικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη, 
  • δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα προέλευσης μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη. 

Προσοχή: όταν μεταφέρεται η συνήθης κατοικία σε μια άλλη χώρα, πρέπει να γίνεται εγγραφή εκεί μέσω του εντύπου S1 αντί της χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη 
χώρα αυτή.

 

(Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2020)

2Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης;

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ΕΚΑΑ είναι η ύπαρξη ενεργής  ασφαλιστικής ικανότητας.

 

(Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2020)

3Ποια είναι η διαδικασία της έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ);

Για τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν την αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Ασφαλισμένοι → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους → Έκδοση ΕΚΑΑ. (χρήση κωδικών Taxisnet άμεσα ασφαλισμένου)

https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/eyropaike-karta-asphalises-astheneias 

Κατά την καταχώριση της αίτησης:

  • Αν η αίτηση αφορά τον άμεσα ασφαλισμένο, στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλέξουν «Άμεσα ασφαλισμένος». 
  • Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τον έμμεσα ασφαλισμένο (προστατευόμενο μέλος), στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλέξουν «Έμμεσα  ασφαλισμένος» και εν συνεχεία να καταχωρήσουν τον ΑΜΚΑ και τα λατινικά στοιχεία του ονοματεπωνύμου του έμμεσα ασφαλισμένου. 

Με την υποβολή της αίτησης, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να εκτυπώνουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) και στη συνέχεια θα λαμβάνουν ταχυδρομικά την κάρτα στη διεύθυνση τους. 

 

(Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2020)

4Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, ποια είναι η εναλλακτική διαδικασία χορήγησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ);

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χορήγησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ μπορούν να μεταβούν και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), προκειμένου να αιτηθούν την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (AΠ:138311/30.06.20 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Παροχών και Υγείας e-EΦΚΑ).

 

(Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2020)

5Σε πόσο χρόνο θα πάρω την ΕΚΑΑ;

Μέσα σε 5-10 (το αργότερο) εργάσιμες ημέρες ο αιτών θα παραλάβει την ΕΚΑΑ στην Διεύθυνση κατοικίας που δήλωσε κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

(Τελευταία ενημέρωση: 09-10-2020)

6Έχω Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ).Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για το Ηνωμένο Βασίλειο;

Ναι, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

(Τελευταία ενημέρωση: 28-03-2023)