Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά την προσωρινή διαμονή του ασφαλισμένου σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ΕΚΑΑ είναι η ύπαρξη ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας.

Για τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, πατώντας τον σύνδεσμο «Είσοδος στην υπηρεσία» στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας (με χρήση κωδικών Taxisnet άμεσα ασφαλισμένου) ή μέσω του gov.gr.

Κατά την καταχώριση της αίτησης:

  • Αν η αίτηση αφορά τον άμεσα ασφαλισμένο, στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλέξουν «Άμεσα ασφαλισμένος». 
  • Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τον έμμεσα ασφαλισμένο (προστατευόμενο μέλος) η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με χρήση κωδικών Taxisnet του άμεσα ασφαλισμένου και στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλέξουν «Έμμεσα ασφαλισμένος» και εν συνεχεία να καταχωρήσουν τον ΑΜΚΑ του έμμεσα.

Με την υποβολή της αίτησης, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να εκτυπώνουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) και στη συνέχεια θα λάβουν ταχυδρομικά την κάρτα στη ταχυδρομική τους διεύθυνση.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χορήγησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ μπορούν να μεταβούν και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), προκειμένου να αιτηθούν την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας.