Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας

Αίτηση πληρωμής εξόδων κηδείας

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του Φορέα ή μισθωτού ασφαλισμένου, ο επιμεληθείς για την τελετή (κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης) υποβάλλει εδώ ηλεκτρονικά την αίτηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας. Είναι αναγκαίο να έχει ήδη εκδοθεί, από την επιχείρηση που ανέλαβε την τελετή, το παραστατικό για τις δαπάνες με τα στοιχεία σας (ΑΦΜ). Επιπλέον, πρέπει η επιχείρηση να έχει καταχωρίσει ηλεκτρονικά το παραστατικό, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ «Παραστατικά Εξόδων Κηδείας», που βρίσκεται πιο κάτω στην παρούσα σελίδα

Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία αφορά μόνο τις περιπτώσεις που ο θανών είναι συνταξιούχος των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και στις περιπτώσεις που ο θανών είναι μισθωτός ασφαλισμένος τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Θα χρειαστείτε: 

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet  
 • τον ΑΜΚΑ του θανόντος 
 • τον ΑΦΜ του θανόντος 
 • έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος
   

Για την τηλεφωνική υποστήριξη της νέας Υπηρεσίας λειτουργεί το 1555 (χωρίς χρέωση) ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας μέσω του: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/plerome-exodon-kedeias (πληρωμή Εξόδων Κηδείας) πατώντας το κουμπί Επικοινωνία (μόνο για τεχνικά θέματα).    

Παραστατικά εξόδων κηδείας

Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης που αναλαμβάνει την τελετή κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης συνταξιούχων ή μισθωτών ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ καταχωρίζουν εδώ ηλεκτρονικά τις δαπάνες, για να καταβληθούν τα έξοδα κηδείας στον επιμεληθέντα.

Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία αφορά μόνο τις περιπτώσεις που ο θανών είναι συνταξιούχος ή μισθωτός ασφαλισμένος τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Θα χρειαστείτε: 

 • τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησής σας στο Taxisnet  
 • τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του θανόντος 
 • τον ΑΦΜ του δικαιούχου 
 • τα στοιχεία του παραστατικού που εκδόθηκε για την κηδεία-ταφή ή αποτέφρωση 
 • το παραστατικό σε ηλεκτρονική μορφή, προαιρετικά
   

Για την τηλεφωνική υποστήριξη της νέας Υπηρεσίας λειτουργεί το 1555 (χωρίς χρέωση) ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας μέσω του: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/parastatika-exodon-kedeias (παραστατικά Εξόδων Κηδείας), πατώντας το κουμπί Επικοινωνία (μόνο για τεχνικά θέματα).