Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Απρ
25
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ/189/529674/25-04-2019

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2019

Απρ
22
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 / 22-04-2019

Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Απρ
22
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./184/514020/22-04-2019

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Απρ
18
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 / 18-04-2019

Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ.

Απρ
17
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 / 17-04-2019

Τροποποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μισθωτών μετά από ΥΔΑΑΒ, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001.

Απρ
16
2019

Δ.ΑΣΦ./81/481044/16-04-2019

Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών απασχολούμενων (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδορύκτες) - ασφαλισμένων μετά την 1/1/93 - οι οποίοι παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ

Απρ
16
2019

Σ22/5/15-04-2019

Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών 

Απρ
09
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 - 08/04/2019

Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω
ληξιπρόσθεμων οφειλών

Απρ
04
2019

Δ.ΑΣΦ./67/430334/04-04-2019

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Απρ
03
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 - 03/04/2019

Aσφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων