Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Νοέ
06
2018

Δ.ΑΣΦ./1069/1315813/06-11-2018

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών τν οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης

Οκτ
29
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 - 29/10/2018

 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες 

Οκτ
24
2018

Σ78/31/1257777/24-10-2018

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων. Συμπληρωματικές οδηγίες.

Οκτ
17
2018

Δ.ΑΣΦ. 960/1221557 - 17/10/2018

Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Οκτ
15
2018

Δ.ΑΣΦ./929/1206151 - 15/10/2018

Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ. ΕΤΑΑ –  ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 ν. 4488/2017

Οκτ
15
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 - 15/10/2018

Ασφάλιση εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένος Πειραιώς

Οκτ
08
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 - 08/10/2018

Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων

Οκτ
03
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./528/1165381- 03/10/2018

Διαχείριση των ήδη υποβληθεισών ασφαλιστικών στοιχείων μέσω Α.Π.Δ. ασφαλισμένων υπαγόμενων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 01/12/2017

Οκτ
02
2018

Σ50/40/1154367/2-10-2018

Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, όπως ισχύει, σχετικά με το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου που χορηγείται στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο θάνατος συνέβη από 13/5/2016 και μετά.
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 67/2004 εγκύκλιος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οκτ
02
2018

Σ60/64/1154486- 02/10/2018

Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρ. 31 του ν. 4387/2016, περί κατώτατου ποσού σύνταξης επί ατυχήματος που συνέβη πριν από την 13/5/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 12 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν