Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Απρ
02
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 - 02/04/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 27 του ν.4488/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου.

Μάρ
30
2018

Δ.ΑΣΦ./357/455828 - 30/03/2018

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Μάρ
26
2018

Γ05/18/423086 - 26/03/2018

Διαχείριση αιτημάτων συνταξιούχων περί διακοπής και επιστροφής κρατήσεων που επιβλήθηκαν με ειδικές διατάξεις με αφορμή τη με αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Μάρ
21
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 - 21/03/2018

Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών

Μάρ
20
2018

Δ.ΑΣΦ.301/399329 - 20/03/2018

Ενημέρωση σχετικά με το νέο πληροφοριακό σύστημα των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) και την αναβάθμιση της μηχανογραφικής διαδικασίας έκδοσης των Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης

Μάρ
16
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 - 16/03/2018

Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ– ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα

Μάρ
09
2018

Σ40/25/349318 - 09/03/2018

Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης ΒΑΕ και ειδικών κατηγοριών επαγγελμάτων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος

Μάρ
09
2018

Σ78/10/348217 - 09/03/2018

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που κατέχουν πνευματικά ή και συγγενικά δικαιώματα

Μάρ
08
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 - 08/03/2018

Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης

Μάρ
08
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 - 08/03/2018

Παράταση του προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας πρώην εργαζομένων της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.(Ε.Β.Ζ. Α.Ε.)»