Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Σεπ
15
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 - 15.09.2021

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εξαιτίας των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021

Σεπ
14
2021

Γενικό Έγγραφο

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

Αύγ
31
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 - 31/08/2021

Αναγνώριση με εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον
Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του π. ΟΓΑ

Αύγ
30
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 - 30.08.2021

Ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως
και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19

Αύγ
09
2021

Γενικό Έγγραφο

Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας ως χρόνου ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.02.2020)
Αύγ
06
2021

Γενικό Έγγραφο

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2021 (Β’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Αύγ
05
2021

Γενικό Έγγραφο

Διευκρινήσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό του χρόνου ασφάλισης μισθωτών του πρ. ΕΤΑΑ- Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, πρ. ΕΤΑΑ–Τομέας ΤΣΑΥ, του πρώην ΕΤΑΠ–ΜΜΕ, και των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με έμμισθη εντολή δικηγόρων του πρ. ΕΤΑΑ – Τομέας ΤΑΝ

Αύγ
02
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43 - 02.08.2021

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016
Ιούλ
30
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 - 30.07.2021

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο

Ιούλ
29
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 - 29.07.2021

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 207/τ. Α’/27-10-2020) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4818/2021 (ΦΕΚ 124/τ. Α’/18-07-2021), και της υπ’ αριθμ. 67360 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2499/τ. Β’/10-06-2021) Κ.Υ.Α. - που αφορούν πολυμερείς συμβάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.