Τ01/652/189/02-12-2019

Διεύθυνση Απονομής Σύνταξης

Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά την λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.4611/19