Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Μάι
18
2022

Γενικό Έγγραφο 116462-11-06-2020

Διευκρινίσεις σχετικά με τα ισχύοντα δικαιολογητικά των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Μάι
17
2022

Γενικό Έγγραφο 226245-17.05.2022

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022

Μάι
16
2022

Γενικό Έγγραφο

Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των
επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γ) Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Μάι
16
2022

Γενικό Έγγραφο

Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των
επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Φλώρινας και β) Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Μάι
16
2022

Γενικό Έγγραφο

Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των
επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης

Μάι
12
2022

Γενικό Έγγραφο 217598-11.05.2022

Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR» της υπ’ αρ. 39/05-07-2021 Εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ (4η έκδοση).

Μάι
10
2022

Γενικό Έγγραφο

Δυνατότητα συνυπολογισμού της προσαύξησης του χρόνου
ασφάλισης βάσει του Ν. 3717/2008 καθώς και του Ν. 1759/88 για τη
θεμελίωση και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις αιτήσεις
που υποβάλλονται από 13-5-2016 και μετά καθώς και στον
επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι την 12-5-2016
συντάξεων

Μάι
05
2022

Εγκύκλιο 17 / 05-05-2022

Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022

Μάι
03
2022

Γενικό Έγγραφο 198654-03.05.2022

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2022

Απρ
20
2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 - 20/04/2022

Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022