Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Δεκ
05
2023

Γενικό Έγγραφο 718261-05.12.2023

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων από 01/2024 έως 12/2024, Δ.Π./2024, Δ.Χ./2024

Νοέ
23
2023

Γενικό Έγγραφο 616259-15.11.2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ (άρθρο 11Α του Ν. 4387/2016, όπως προστέθηκε στο άρθρο 11 του νόμου αυτού με το άρθρο 26 του Ν. 4997/2022)

Νοέ
20
2023

Γενικό Έγγραφο 638532/20-11-2023

ΑΦΕΤΗΡΙΑ TOY ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Νοέ
14
2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 - 14/11/2023

Ασφάλιση στον e - Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει πλοία αναψυχής
και τουριστικά ημερόπλοια

Οκτ
31
2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48 - 31/10/2023

Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ 
I. Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης 
II. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων για χρήση στο ΑΣΕΠ

Οκτ
23
2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 - 06/10/2023

Γνωστοποίηση των διατάξεων α) των άρθρων 139 έως 145 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101Α’/19-06-2021) και β) της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4149Β’/09-09-2021) περί μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων.

Οκτ
10
2023

Γενικό Έγγραφο 476265-10.10.2023

Εφαρμογή του άρθ. 27 του ν. 4670/2020, όπως ισχύει, περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος κατά τους μήνες έναρξης και λήξης τηςαπασχόλησης.

Οκτ
03
2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46- 02/10/2023

Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος – Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 53 Ν. 4921/2022

Σεπ
29
2023

Γενικό Έγγραφο 458566-29.09.2023

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ των πληγεισών από φυσικές καταστροφές περιοχών

Σεπ
22
2023

Γενικό Έγγραφο 442632/20-9-2023

Απαντήσεις σε ερωτήσεις διαχείρισης αιτήσεων απονομής επικουρικής σύνταξης, σε σχέση με προαιρετική ασφάλιση και τρίμηνη προθεσμία ως προς την ηλεκτρονική απόφαση κύριας σύνταξης