Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιαν
30
2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8- 30/01/2023

Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α., των σπουδαστών κολλεγίων κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, για τον κίνδυνο
ατυχήματος.

Ιαν
25
2023

Γενικό Έγγραφο

Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δ.Τ.Κ., για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2023.
Ιαν
20
2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 - 20/01/2023

-Επέκταση, από 01.01.2023, των μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών
συνεισπραττόμενων κλάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α./τ. Ο.Α.Ε.Δ.) στους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα με
μειωμένη απασχόληση και στο δημόσιο τομέα (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.)
ανεξαρτήτως το καθεστώς απασχόλησης πλήρους ή μειωμένης.
-Επαναπροσδιορισμός/Επικαιροποίηση του Ο.ΣΥ.Κ. ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τις Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης.

Ιαν
16
2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 - 16/01/2023

Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4997/2022 περί
καθορισμού του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών – Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ.4202/1961

Ιαν
13
2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 - 13/01/2023

Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθ. 26 του ν. 4997/2022.

Ιαν
09
2023

Γενικό Έγγραφο 7385-09.01.2023

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. - Επικαιροποίηση απαλλασσόμενων και εξαιρέσεων

Ιαν
05
2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2- 03/01/2023

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Ιαν
05
2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1- 03/01/2023

Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεισπραττόμενους κλάδους των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4997/2022

Δεκ
27
2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43 - 27/12/2022

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e- Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής

Δεκ
23
2022

Γενικό Έγγραφο

Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 3801/2009 και μετά την ισχύ του άρθ. 1 του ν. 4554/2018