Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιαν
07
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53 - 20/12/2019

Ορισμός αρμόδιων Υπηρεσιών ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας των δημοσίων υπαλλήλων – Διαδικασία έκδοσης του φορητού εγγράφου Α1 για υπαλλήλους του Δημοσίου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 & 987/09

Δεκ
20
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52 - 19/12/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4647/2019. Αφορά οφειλέτες που αιτήθηκαν εμπρόθεσμα την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.4611/19 αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβίβασης των οφειλών στο ΚΕΑΟ.

Δεκ
19
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./785/1523716/19-12-2019

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2019(Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Δεκ
19
2019

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016

Δεκ
17
2019

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2019

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2019

Δεκ
17
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530 - 17/12/2019

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020

Δεκ
16
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 - 13/12/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73) και παροχή οδηγιών

Δεκ
04
2019

Τ01/652/189/02-12-2019

Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά την λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.4611/19

Νοέ
28
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 - 26/11/2019

Υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων
ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ

Νοέ
21
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ.739/1398956/21/11/2019

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019