Σ93/1/169196 - 02/02/2018

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων