Σ80/1/16692/08-01-2019 (ορθή επανακοινοποίηση)

Δ/νση Απονομής Συντάξεων 

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ