Σ60/40/1561832 - 30/11/2017

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4501/2017