Σ60/14/704781/07-06-2019

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων,
Διεύθυνση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Αιτήσεις συνταξιούχων σχετικά με την έκδοση αποφάσεων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016