Σ40/25/349318 - 09/03/2018

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης ΒΑΕ και ειδικών κατηγοριών επαγγελμάτων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος