Σ40/18/195793 - 08/02/2018

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη