ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ

Ένταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης επιδόματος μητρότητας των ασφαλισμένων γυναικών των ειδικών κατηγοριών του e-ΕΦΚΑ