Γενικό Έγγραφο

Κοινοποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ Α.1010/2022 σχετικά με τον ανακαθορισμό του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020,2021,2022