ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Κωδικοποίηση για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον
επικουρικό κλάδο σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016