Γενικό Έγγραφο

Διαδικασία βεβαίωσης χρόνου επικουρικής ασφάλισης συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, προς έκδοση επικουρικής σύνταξης τ. ΕΤΕΑΜ.