Γενικό Έγγραφο 384846-01/10/2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες-μισθωτές ασφαλισμένες κατά τον χρόνο αδείας με αποδοχές