Γενικό Έγγραφο 348600-25.07.2022

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Επικαιροποίηση οδηγιών ως προς τη διαχείριση των αιτήσεων απονομής που εκκρεμούν στις Τοπικές Διευθύνσεις του e – ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4921/2022